adiunkt

Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska

Kandydat powinien posiadać profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Sensorów i Systemów Pomiarowych. Kandydat powinien posiadać znaczący aktualny dorobek publikacyjny związany ze zjawiskami magnetoimpedancji i stresimpedancji. Niezbędna jest znajomość środowiska programistycznego LabVIEW, znajomość zagadnień związanych z pomiarami efektów magnetoelektrycznych (m.in. GMI) i magnetomechanicznych oraz wielkości magnetycznych w stopach metali amorficznych, oraz umiejętność projektowania systemów pomiarowych do pomiarów wielkości magnetycznych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz w projektach naukowo-badawczych.
Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Mechatroniki, ul. Św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa, pok. 121, tel. 222348589.
Bliższych informacji udziela: dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. uczelni.