adiunkt

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych w ramach projektu Sonata Bis pt. "Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej kontroli nad kinetyką procesu" pod kierunkiem Kamila Kamińskiego
Adres miejsca pracy: Kampus w Chorzowie, ul. 75 Pułku Piechoty 1A
No ref: 1/2020/NA/WNŚiT/post-doc/2/00320
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668 z późniejszymi zmianami).