adiunkt

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG poszukuje kandydatów na stanowisko adiunkta w dyscyplinie naukowej językoznawstwo i językoznawstwo stosowane i/lub literaturoznawstwo.
Wymagany jest dyplom magistra filologii angielskiej i doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa oraz doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej – w nauczaniu językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa, jak również w prowadzeniu zajęć z przekładu i praktycznej nauki języka angielskiego. Ponadto wymagane są publikacje z zakresu literaturoznawstwa i/lub językoznawstwa, a także doświadczenie w dziedzinie przekładu anglistycznego.