adiunkt

Wydział Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Polityki Bezpieczeństwa na Wydziale Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.