adiunkt

Wydział Lekarski I
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dwa stanowiska adiunkta w Zakładzie Epidemiologii