adiunkt

Politechnika Opolska
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę badawczo – dydaktyczną w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka oraz spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Opolskiej.

Słowa kluczowe: architektura, urbanistyka

Szczegóły konkursu dostępne w załączniku oraz na stronie https://po.opole.pl/download/file_praca.php?file=732;13253

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbia@po.edu.pl