Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Miejsce: Jarosław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości,
 • aktualny dorobek naukowy,
 • osiągnięcia dydaktyczne,
 • posiadanie stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego;

Zakres obowiązków

 • kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
 • przygotowanie sylabusu do prowadzonych przedmiotów oraz sporządzanie dokumentacji weryfikacji efektów uczenia się,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przydziałem,
 • pełnienie dyżurów i konsultacji zgodnie z harmonogramem,
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu oraz Uczelni,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Ogłoszenie o konkursie
 • Deklaracja przystąpienia do konkursu
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Klauzula zgody informacyjna dla kandydatów do pracy
 • Oświadczenie o dyspozycyjności

Załączniki