Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: TORUŃ
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 140 000 rocznie brutto zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Opis projektu:
Konkurs ogłoszony jest w ramach projektu OPUS 20 + LAP: „Bezpieczna komunikacja kwantowa w multipleksowanych sieciach optycznych”, realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierownik projektu: dr Mikołaj Lasota) we współpracy z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu.
Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta naukowego będą obejmować:
1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu, w szczególności w obrębie pakietu zadań (Sieci komunikacyjne) Rozwój efektywnych, stabilnych i praktycznych schematów sieci komunikacyjnych z zaufanymi węzłami, służących do dystrybucji klucza kwantowego.
2. Prezentację uzyskanych rezultatów na konferencjach naukowych oraz przygotowanie opisujących je publikacji.
3. Aktywną współpracę z zagranicznym partnerem projektu.

Nasze wymagania

 • doktorat z fizyki albo ze zbliżonej dziedziny,
 • dorobek publikacyjny z dziedziny optyki kwantowej i/lub komunikacji kwantowej,
 • doświadczenie w wykonywaniu symulacji numerycznych (najlepiej w środowisku Wolfram Mathematica
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • preferowane: doświadczenie badawcze w dziedzinie teorii kwantowej dystrybucji klucza w oparciu o zmienne dyskretne.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu, w szczególności w obrębie pakietu zadań (Sieci komunikacyjne) Rozwój efektywnych, stabilnych i praktycznych schematów sieci komunikacyjnych z zaufanymi węzłami, służących do dystrybucji klucza kwantowego, zawierającego następujące zadania:
 • T3.1 Analiza skalowania efektów praktycznych problemów sprzętowych w sieciach QKD z zaufanymi węzłami
 • T3.2 Analiza efektów przesłuchu w multipleksowanych sieciach QKD w obecności klasycznych sygnałów optycznych
 • T3.3 Rozwój i optymalizacja protokołów dystrybucji klucza kwantowego realizowanych w multipleksowanych sieciach telekomunikacyjnych z zaufanymi węzłami
 • 2. Prezentację uzyskanych rezultatów na konferencjach naukowych oraz przygotowanie opisujących je publikacji.
 • 3. Aktywną współpracę z zagranicznym partnerem projektu.

Oferujemy

 • Możliwość uczestniczenia w międzynarodowym projekcie badawczym skupionym na dynamicznie rozwijającej się dziedzinie komunikacji kwantowej.
 • Intensywną współpracę z zagraniczną, renomowaną grupą badawczą specjalizującą się w komunikacji kwantowej w oparciu o zmienne ciągłe.
 • Możliwość uczestniczenia w co najmniej jednej renomowanej konferencji naukowej na rok oraz brania udziału w planowanych wizytach badawczych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu.
 • Brak obowiązków dydaktycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).
 • Co najmniej jeden (maksymalnie trzy) list polecający.

Załączniki