Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 280 000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w dyscyplinie historia w grupie pracowników badawczych na Wydziale Historii, w Zakładzie Historii XX wieku, w projekcie badawczym NCN OPUS-24 „Przyczółek: Chiny, Azja Południowo-Wschodnia i globalna rewolucja na peryferiach, 1949-1954” (nr umowy: 2022/47/B/HS3/02745)

Planowane zatrudnienie na pełny etat na 24 miesiące.

Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto brutto: 280 000 zł / 24 miesiące + fundusz na kwerendy zagraniczne

Zatrudnienie od 1 października 2024.

Nasze wymagania

 • 1. Stopień naukowy doktora (preferowane będą następujące tematy: XIX- i/lub XX- -wieczna historia Azji południowo-wschodniej, historia globalna ze specjalizacją w dziejach Azji Południowo-Wschodniej i/lub Birmy). Stopień doktora musi być nadany przez inną instytucję niż Uniwersytet Warszawski najdalej 7 lat przed podpisaniem umowy o zatrudnienie (1.10.2024).
 • 2. Pełna płynność w języku angielskim (w mowie i piśmie).
 • 3. Publikacje odpowiednie do stopnia kariery naukowej.
 • 4. Kandydaci ze znajomością języka birmańskiego będą preferowani.
 • 5. Kandydaci ze znajomością języka tajskiego będą preferowani.

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie indywidualnych badań naukowych na temat odnośny do postkolonialnej historii Birmy/Mjanmy (1948-1962) lub historii relacji między Birmą/Mjanmą i Tajlandią lub Birmą/Mjanmą i Chinami od lat 40. do lat 60. XX w.
 • 2. Przygotowywanie i publikowanie artykułów naukowych.
 • 3. Prezentowanie wyników badań na międzynarodowych konferencjach.
 • 4. Asystowanie kierownikowi grantu w niektórych zadaniach związanych z jego badaniami naukowymi (np. przygotowywanie bibliografii, wyszukiwanie źródeł i literatury przedmiotu).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
 • 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 741) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019, Monitor poz. 190).
 • 3. Dyplom doktorski uzyskany najdalej na 7 lat przed terminem zatrudnienia na UW (1.10.2024) lub oświadczenie promotora o przewidywanym terminie uzyskania stopnia doktora (przed 1.10.2024).
 • 4. CV z listą publikacji.
 • 5. List motywacyjny.
 • 6. Krótki projekt określający zakres badań na czas zatrudnienia (2 strony).
 • 7. Dwa listy rekomendacyjne.
 • 8. Kwestionariusz osobowy dla kandydata.
 • 9. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) – zob. niżej: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.
 • 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).

Załączniki