Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Instrumentalny
Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, umowa o dzieło
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Nasze wymagania

 • tytuł doktora w kierunku Instrumentalistyka specjalność akordeon
 • udokumentowana aktywność artystyczna
 • znajomość zagadnień z zakresu gry na akordeonie
 • doświadczenie w pracy ze studentami
 • zainteresowanie rozwojem naukowym

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z indywidualnym przydziałem,
 • obowiązki poza dydaktyczne przydzielone przez Dziekana Wydziału oraz Kierownika Katedry,
 • Prowadzenie konsultacji dla studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys zawodowy i kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu doktora,
 • opis osiągnięć artystycznych popartych dokumentacją,
 • oświadczenie, że Akademia Sztuki w Szczecinie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu).

Załączniki