Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Nasze wymagania

 • dyplom, stopień magister, specjalność: konserwacja i restauracja rzeźby i elementów architektury
 • doświadczenie w dydaktycznej w kierunku wykształconej specjalności
 • dorobek zawodowy w wykształconym kierunku
 • doświadczenie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi

Zakres obowiązków

 • współpraca z prowadzącym Pracownię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie
 • życiorys
 • dokumenty poświadczające uzyskanie stopni/tytułów/wymaganej kwalifikacji
 • kwestionariusz osobowy z fotografią
 • udokumentowany dorobek artystyczny
 • potwierdzenie prac z instytucji lub dokumentacja przeprowadzonych prac konserwatorskich
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki