Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: ok. 8500 zł brutto/m-c zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na pełen etat na czas określony w wymiarze 24 miesięcy rozpoczynający się pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia 2024 r. – do ustalenia z kierownikiem projektu. Wynagrodzenie na stanowisku wynosi ok. 8500 zł brutto/m-c. Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.

Nasze wymagania

 • Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienia będzie posiadał stopień doktora lub równoważny nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka, przy czym stopień doktora został uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, oraz będzie posiadał doskonałe przygotowanie w jednym lub kilku z następujących obszarów: Analiza matematyczna; Metody wariacyjne, topologiczne i geometryczne; Nieliniowe równania różniczkowe cząstkowe
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 742 z późn. zm.)

Mile widziane

 • Umiejętności pracy w zespole
 • Gotowości do współpracy zarówno z doktorantami i studentami jak i doświadczonymi badaczami
 • Umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.

Zakres obowiązków

 • Wybrany kandydat będzie pracował nad zagadnieniami z zakresu analizy ilościowej i jakościowej zagadnień wariacyjnych z osobliwościami pojawiającymi się w fizyce matematycznej

Oferujemy

 • Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na pełen etat na czas określony w wymiarze 24 miesięcy rozpoczynający się pomiędzy 1 lutego a 1 kwietnia 2024 r. - do ustalenia z kierownikiem projektu.
 • Wynagrodzenie na stanowisku wynosi ok. 8500 zł brutto/m-c.
 • Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który: opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;  przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami); wskazuje osobę rekomendującą kandydata.
 • Podpisany list przewodni adresowany do Dziekana WMIM UW,
 • Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Załączniki