Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Wynagrodzenie miesięczne brutto ~8300 zł (plus 13 pensja) zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

ICRI-BioM to Międzynarodowa Agenda Badawcza, powołana w ramach Politechniki Łódzkiej w ramach Programu MAB PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Max Planck Institute for Polymer Research w Mainz. Ma na celu stworzenie doskonałej jednostki naukowej, która skupia się na łączeniu chemii polimerów z inżynierią biosystemów molekularnych eksperymentalnie i przy pomocy nauk obliczeniowych. Oczekuje się, że współpraca i synergia między tymi grupami, lokalnym środowiskiem naukowym oraz współpraca międzynarodowa doprowadzą do przełomowych badań w naukach podstawowych i stosowanych.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora (nie dłużej niż 7 lat) w dyscyplinie nauki: inżynieria materiałowa, nauki fizyczne, nauki chemiczne, lub pokrewnej.
 • Doświadczenie badawcze w zakresie inżynierii materiałowej/chemii materiałów, organicznej optoelektroniki oraz/lub spektroskopii optycznej materiałów funkcjonalnych,
 • Ekspertyza w zakresie badań eksperymentalnych: techniki spektroskopowe (absorpcja i fotoluminescencja w zakresie UV-Vis, spektroskopia IR i Ramana), oraz metody badań morfologii i struktury (SEM, TEM, AFM i mikroskopie ze skanującą sondą),
 • Doświadczenie w wytwarzaniu i testowaniu urządzeń cienkowarstwowych (np. organiczne tranzystory z efektem polowym (OFET), organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED))
 • Doświadczenie w prowadzeniu pomiarów elektrycznych i analizie danych,
 • Wiedza z zakresu spektroskopii chiraloptycznej (spektroskopia CD, spektroskopia CPL) lub zaawansowanych metod wytwarzania cienkich warstw (np. metody drukarskie) będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • To stanowisko będzie obejmowało projekt badawczy NCN SONATA pt. „Kooperatywność w służbie chiro-optoelektroniki: funkcjonalne polimery supramolekularne na powierzchniach dla chiralnych materiałów elektro- i fotoaktywnych” nr UMO-2021/42/D/ST5/02786 dotyczący funkcjonalnych materiałów na bazie polimerów supramolekularnych. Kluczowym aspektem będzie opracowanie metody ich zorientowanej depozycji i poznania relacji struktura-właściwości.

Oferujemy

 • Wynagrodzenie miesięczne brutto ~8300 zł (plus 13 pensja),
 • Stanowisko na pełen etat,
 • Data rozpoczęcia: 2.01.2024 r. lub najbliższa możliwa,
 • Kontrakt do końca 2024 roku (z warunkowym odnowieniem do września 2025 r.),
 • Pełne publiczne ubezpieczenie zdrowotne,
 • Możliwości rozwoju zawodowego: Praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do unikatowej infrastruktury badawczej. Podczas realizacji projektu istnieje możliwość odbycia stażu u jednego z partnerów zagracznicznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • list motywacyjny
 • CV (maksymalnie 3 strony) zawierające: wykaz publikacji i najważniejszych prezentacji konferencyjnych, informacje nt. doświadczenia w realizacji grantów badawczych oraz aktywności w ich zdobywaniu, dane kontaktowe do dwóch osób mogących wystawić rekomendacje oraz listę innych kluczowych osiągnięć.

Załączniki