Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Katedra Systemów Zarządzania i Rozwoju Organizacji ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za tworzenie wkładu w rozwój nauki w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości w obszarze psychologii społecznej, psychologii zarządzania i psychologii pracy i organizacji, prowadzenie zajęć dydaktycznych na wysokim poziomie oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z tymi aktywnościami.

Nasze wymagania

 • Posiadany stopień naukowy doktora psychologii albo stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (lub według klasyfikacji sprzed 2018 r. w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) uzupełniony o dodatkowe wykształcenie z zakresu psychologii społecznej, psychologii zarządzania i psychologii pracy.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w obszarze psychologii społecznej, psychologii zarządzania i psychologii pracy lub pokrewnym, indeksowany w bazie Scopus/Web of Science, w czasopismach posiadających Impact Factor lub z CiteScore > 1.
 • Znajomość metod ilościowych i jakościowych na potrzeby prowadzenia badań naukowych i obsługi projektów
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim, w obszarze psychologii i psychologii zarządzania
 • Aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • . Płynna znajomość języka polskiego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii zarządzania, psychologii pracy i organizacji oraz psychologii społecznej w obszarze dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości (indywidualne, jak i zespołowe prowadzenie prac naukowo-badawczych w charakterze członka zespołu, jak i koordynatora tych prac). Tworzenie i współtworzenie publikacji naukowych.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku angielskim na studiach pierwszego i drugiego stopnia zwłaszcza z obszaru psychologii i psychologii zarządzania, na kierunkach Zarządzanie, Inżynieria Zarządzania, a także w zakresie kursów ogólnouczelnianych oraz prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Prowadzenie prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia w języku polskim i angielskim na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Zarządzania.
 • Wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Zespołu, Katedry, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

Oferujemy

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w kreatywnym zespole.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Spis wymaganych dokumentów oraz załączniki znajdują się na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do strony: https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/c9507669-9e8a-4433-a9f7-6b783ca9d869/view/

Weź udział w rekrutacji

 • Politechnika Wrocławska, Wydział Zarządzania, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław