Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki
Politechnika Morska w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: *** zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Elektrotechniki i Energoelektroniki – dyscyplina Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika i Technologie kosmiczne

Nasze wymagania

 • posiadania stopnia naukowego co najmniej doktora inżyniera w zakresie mechatroniki, elektrotechniki lub związanej z tematyką przewidywanych zajęć dydaktycznych na kierunku Mechatronika lub Automatyka i Robotyka
 • dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, prowadzenie zajęć laboratoryjnych oraz pisanie publikacji naukowych – mile widziana znajomość języka niemieckiego
 • posiadania umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników, znajomość oprogramowania naukowego
 • doświadczenia w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych
 • zainteresowania problemami techniki morskiej, motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
 • posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego E i D w zakresie napięć do i powyżej 1 kV
 • posiadania dorobku naukowego w postaci autorstwa recenzowanych i opublikowanych artykułów naukowych
 • prowadzenia zajęć w języku polskim

Mile widziane

 • znajomość języka niemieckiego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć

Oferujemy

 • umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • CV
 • kwestionariusz osobowy
 • oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach