Profesor uczelni stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Miejsce: Bielsko-Biała
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Bielsko-Bialski
MIEJSCOWOŚĆ: Bielsko-Biała
STANOWISKO: profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki inżynieryjno-techniczne, inżynieria lądowa, geodezja i transport
DATA OGŁOSZENIA: 01.07.2024 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.07.2024 r.
LINK DO STRONY https://oferty-pracy.ubb.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: nauki inżynieryjno-techniczne, inżynieria lądowa, geodezja i transport, konstrukcje stalowe, drewniane, budownictwo ogólne, materiały budowlane

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport;
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów wchodzących w obszar dyscypliny naukowej inżynieria lądowa, geodezja i transport;
 • doświadczenie w pracy naukowej w zakresie materiałów budowlanych lub konstrukcji stalowych potwierdzone odpowiednim dorobkiem;
 • potwierdzone umiejętności w kierowaniu projektami (np. ukończone studia podyplomowe w tym zakresie);
 • umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania badań w obszarze materiałów budowlanych lub konstrukcji stalowych, ponadto umiejętności analizowania i interpretacji otrzymanych wyników badań eksperymentalnych popartych publikacjami oraz aktywnym udziałem w projektach badawczych;
 • znajomością technik badawczych, takich jak badania materiałów budowlanych;
 • umiejętnością pracy w laboratorium: w szczególności planowanie, nadzór i prowadzenie badań w laboratorium;
 • doświadczenie w pracy ze studentami na kierunku budownictwo;
 • bardzo dobra znajomość języków polskiego i angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Oczekujemy od kandydatów zaangażowania w naukową i dydaktyczną aktywność Katedry Budownictwa

Oferujemy

 • 13 pensja
 • ZFŚS

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o pracę skierowane do JM Rektora, dr hab. inż. Jacka Nowakowskiego, prof. UBB;
 • życiorys;
 • autoreferat;
 • wykaz publikacji;
 • odpisy dokumentów (kserokopie) stwierdzających posiadanie stopni naukowych;
 • oświadczenie Kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez UBB danych osobowych;
 • oświadczenie Kandydata stwierdzające, że UBB będzie jego jedynym miejscem pracy w uczelni wyższej;
 • oświadczenie wraz z treścią klauzuli informacyjnej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 30.07.2024 w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, budynek L, pok. 109, (tel: +48/33/8279426).