Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza KONKURS na stanowisko Adiunkta (postdoc) w grupie pracowników badawczych w ramach projektu „Utrzymanie zintegrowanej infrastruktury badawczej do medioznawczych badań behawioralnych w LBM UW”

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk społecznych lub nauk humanistycznych oraz wiedzy z zakresu psychologii poznawczej, psychologii emocji i/lub antropologii/etnografii i/lub ludologii/projektowania i badania gier
 • Doświadczenie eksperymentalne (samodzielne prowadzenie projektów badawczych oraz eksperymentów z udziałem człowieka)
 • Dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi,
 • Biegła znajomość języka angielskiego (na poziomie umożliwiającym bezproblemową pracę w międzynarodowym projekcie badawczym)
 • Analityczne i logiczne myślenie, gotowość do pracy w zespole, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość.

Mile widziane

 • doświadczenie w zakresie pracy z danymi z pomiarów biometrycznych,
 • umiejętność obsługi oprogramowania do prowadzenia pomiarów biometrycznych (okulografia, facetracking, GSR/EDA, platform typu iMotions i Tobii Pro Lab),
 • umiejętność obsługi oprogramowania do analizy danych jakościowych (np. MAXQDA, QDAMiner),
 • umiejętność obsługi oprogramowania do analizy statystycznej (np. SPSS, STATA, R, Python).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie eksperymentalnych projektów badawczych (minimum 1 projekt rocznie), z wykorzystaniem sprzętu dostępnego w Laboratorium Badań Medioznawczych UW (https://www.lbm.uw.edu.pl/o-nas)
 • Wsparcie konsultacyjne w innych projektach realizowanych w zespole
 • Autorstwo i współautorstwo publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach naukowych, udział w przygotowaniu wystąpień konferencyjnych oraz raportów badawczych
 • Uczestnictwo w regularnych spotkaniach członków zespołu badawczego
 • Wspieranie kierownika zespołu w innych działaniach związanych z realizacją projektu

Oferujemy

 • Pracę w prestiżowym projekcie ministerialnym, w interdyscyplinarnym zespole naukowym,
 • Rozbudowaną ścieżkę kariery naukowo-badawczej, rozliczne szkolenia i warsztaty,
 • Dostęp do unikatowego sprzętu do badań biometrycznych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV uwzględniające najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne wraz z wykazem publikacji
 • Podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki