Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

naukowo – badawcze w ramach projektu NCN

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w laboratorium molekularnym
 • doświadczenie z przygotowywania prób pod analizę transkryptomiczną, pobieraniu tkanek podwzgórza, przysadki, jajnika i krwi od myszy,
 • analiza ekspresji genów i białek, stężenia hormonów we krwi,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • wyznaczenie do pracy na myszach,
 • pozytywna opinia dotychczasowego opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy naukowej.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za eksperymenty in vivo prowadzone na myszach, pomiarze poziomu hormonów we krwi, przygotowaniu prób do analizy transkryptomicznej, pobieraniu tkanek podwzgórza, przysadki, jajnika i krwi od myszy, wykonaniu i analizie ekspresji genów i białek w mysim podwzgórzu, przysadce i jajniku.
 • Zadaniem zatrudnionej osoby będzie również przygotowanie publikacji oraz przedstawienie wyników na konferencjach międzynarodowych.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych,
 • możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV,
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego
 • 4. informacja o dorobku naukowy i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne: 1. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa)
 • 2. udokumentowane wyznaczenie do pracy na myszach

Załączniki