Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Adiunkt badawczy na Wydziale Chemicznym w Katedrze Chemii Organicznej
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej zatrudni adiunkta badawczego w Katedrze Chemii Organicznej. Zatrudnienie na czas określony
w charakterze adiunkta badawczego w ramach projektu NCN OPUS 20, numer umowy UMO-2020/39/B/NZ7/02677.

Nasze wymagania

 • stopień doktora chemii (specjalność chemia organiczna) nadany nie wcześniej niż 7 lat przed zatrudnieniem w projekcie (z włączeniami zgodnie z regulaminem NCN) lub przewidywany termin uzyskania stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy
 • doświadczenie w syntezie organicznej
 • wiedza w obszarze chemii organicznej
 • znajomość metod analitycznych i technik spektroskopowych 1H 13C NMR, IR MS, pozwalająca na samodzielne analizowanie struktury uzyskanych związków
 • praktyczne doświadczenie w pracy laboratoryjnej w syntezie związków heterocyklicznych
 • umiejętność pracy ze związkami chemicznymi w warunkach beztlenowych i lub bezwodnych

Mile widziane

 • mile widziana dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na opracowanie wyników naukowych w postaci publikacji
 • mile widziana umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz z oprogramowaniem naukowym w tym: ChemSketch, ChemOffice, Isis Draw, Top Spin, Mestrenova

Zakres obowiązków

 • realizacja wybranych zadań badawczych w projekcie Opus 20 Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom, nr UMO-2020/39/B/NZ7/02677, realizowanym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w Katedrze Chemii Organicznej
 • synteza heterocyklicznych związków organicznych będących ligandami dla białek UPF
 • planowanie syntez, opracowywanie procedur syntezy, analiza danych spektroskopowych
 • oczyszczanie uzyskanych związków za pomocą technik chromatograficznych, sprawdzanie ich czystości chemicznej
 • pisanie całości lub części manuskryptów prac naukowych na podstawie uzyskanych wyników badań w języku angielskim

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do Prorektora ds. nauki Politechniki Gdańskiej
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, pobierz: https://link.pg.edu.pl/ kwestionariusz-osobowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kserokopia)
 • dyplom doktorski (kserokopia)
 • wykaz dorobku naukowego

Załączniki