Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

poszukujemy osoby na stanowisko post-doca (formalnie adiunkt w grupie pracowników badawczych) w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”: pt. „Wsparcie polskich użytkowników EuXFEL – Nadzór II (2022-26)”. Kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego: Katarzyna N. Jarzembska.

Osoba zatrudniona będzie prowadziła badania w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki chemiczne / fizyczne i/lub informatyki / analizy danych.

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk w zakresie chemii, fizyki lub nauk pokrewnych (wymagany najpóźniej w momencie rozpoczęcia pracy); uwaga – doktorat może być obroniony na Uniwersytecie Warszawskim, regulacje Narodowego Centrum Nauki nie obowiązuje w tym programie;
 • OPCJA 1 (spektroskopista): doświadczenie w zakresie spektroskopii (m.in. laserowej) ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozbudowy i modyfikacji aparatury (integracja aparatury z oprogramowaniem) oraz analizy danych, udokumentowane publikacjami naukowymi i stażami naukowymi, wyjazdami pomiarowymi itp.;
 • OPCJA 2 (programista): doświadczenie w programowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem języków takich, jak Python, C++, umiejętność używania formatów HDF5, programowania CUDA i analizy danych, udokumentowane publikacjami naukowymi i stażami naukowymi, opublikowanym oprogramowaniem itp.;
 • umiejętność pracy zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • Kandydat/ka musi spełniać wymagania zawarte w art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742).

Mile widziane

 • wiedza / doświadczenie z zakresu krystalografii, fizyki ciała stałego i/lub technik rentgenowskich.

Zakres obowiązków

 • OPCJA 1 (spektroskopista): wykonywanie pomiarów spektroskopowych z naciskiem na spektroskopię luminescencyjną w roztworach i ciele stałym (w tym metodami czasowo-rozdzielczymi, rozdzielczość nanosekundowa) oraz spektroskopię absorpcji przejściowej w roztworze i ciele stałym (rozdzielczość nanosekundowa), wykonywanie pomiarów metodami statycznej spektroskopii UV-Vis i FTIR; wszystko powyższe z naciskiem na pomoc użytkownikom Centrum Doskonałości XFEL na UW w wykonywaniu ich badań;
 • OPCJA 2 (programista): tworzenie / modyfikowanie oprogramowania niezbędnego do analizy danych ze spektroskopii (oprogramowanie zbierania i obróbki danych z dostępnych detektorów i aparatury naukowej, kontrola aparatury, analiza danych statystycznych itp.) i danych ze źródeł XFEL i synchrotronowych; wszystko co powyższe z naciskiem na pomoc użytkownikom Centrum Doskonałości XFEL na UW w wykonywaniu ich badań;
 • udział w wyjazdach pomiarowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego lub XFEL;
 • prowadzenie dokumentacji naukowej – analiza danych i przygotowanie raportów;
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych i prezentacji wyników.

Oferujemy

 • Zatrudnienie na pełen etat. Praca od ok. 1 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. (z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata – do 31 grudnia 2026 r.), na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wynagrodzenie: 120 000,00 PLN brutto / rok z kosztami pracodawcy (tzw. „brutto brutto”)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zwięzłe CV (1-2 strony A4);
 • list motywacyjny;
 • dane kontaktowe do 2 osób, które mogą wystawić opinię o kandydacie;
 • lista publikacji naukowych, ustnych wystąpień konferencyjnych i staży naukowych;
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania poniżej)
 • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzenia konkursów na UW (do pobrania poniżej)

Załączniki