Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • branie czynnego udziału w życiu naukowym

Mile widziane

 • • Potwierdzone publikacjami doświadczenie w pracy w tzw. systemie bakulowirusowym (hodowla komórek owadzich) jest koniecznym wymogiem
 • • Potwierdzone publikacjami doświadczenie z makromolekułami białkowymi (np. cząstkami wirusopodobnymi) jest koniecznym wymogiem. Należy wykazać się znajomością technik biochemicznej i biofizycznej charakterystyki białek i makrostruktur białkowych (w tym: FPLC, PAGE, Western Blot, DLS).
 • • Znajomość metodologii pracy z wirusami (praca w warunkach sterylnych, hodowla komórek ssaczych, monitorowanie infekcji, oznaczenie miana wirusa).
 • • Znajomość technik biologii molekularnej (samodzielne projektowanie genów, klonowanie molekularne)
 • • Znajomość technik mikroskopowych (w tym przygotowanie i obrazowanie preparatów biologicznych metodą fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej oraz przygotowanie preparatów biologicznych do obrazowania w mikroskopie elektronowym).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • 8. wykaz publikacji
 • 9. list motywacyjny (w języku angielskim)

Załączniki