Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Akademia Piotrkowska, Wydział Humanistyczno-Administracyjny, Zakład Neofilologii
Akademia Piotrkowska
 • Miejsce: Piotrków Trybunalski
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Wybrany kandydat będzie zobowiązany do prowadzenia działalności dydaktycznej w dyscyplinie:
literaturoznawstwo/lingwistyka, a także posiadania ścieżki badawczej związanej z kursami myślowymi i publikowania w tej dziedzinie. Ponadto do obowiązków kandydata należeć będzie aktywne uczestnictwo w działaniach związanych z funkcjonowaniem i promocją filologii angielskiej oraz Akademii, a także zaangażowanie w projekty podnoszące jakość kształcenia i atrakcyjność oferty edukacyjnej. Nauczanie, w wysokości określonej w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), art. 127 pkt 1.2, pkt 6.1 pkt 7, odbywać się będą na kierunku anglistyka oraz na innych kierunkach, w zależności od potrzeb Uczelni. Do obowiązków wybranego kandydata może należeć nadzór nad pracami licencjackimi i magisterskimi.

Nasze wymagania

 • Doktorat w dziedzinie językoznawstwa angielskiego lub literaturoznawstwa.
 • Dorobek w zakresie badań nad przekładem literackim prowadzone z perspektywy literaturoznawczej lub językoznawczej.
 • W przypadku literaturoznawcy oczekuje się prowadzenia badań w obszarze współczesnej prozy anglojęzycznej; w przypadku językoznawcy zainteresowania przekładem literackim i metodologiami przekładu.
 • Dyspozycyjność.
 • Gotowość zaangażowania się w studencki ruch naukowy.
 • Współpraca z zagranicą.
 • Organizacja konferencji naukowych.
 • Gotowość do pracy w trybie niestacjonarnym.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki dydaktyczne: Wybrany kandydat będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Humanistyczno-Administracyjnym Akademii Piotrowskiej związane ze stanowiskiem adiunkta w ramach pensum określonego w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 127, pkt. 1.2, pkt. 6.1, pkt. 7 dla studentów 1 i 2 stopnia oraz studia podyplomowe wynikające z programu kształcenia, w tym współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, krajowymi i zagranicznymi.
 • Obowiązki organizacyjne: Do obowiązków organizacyjne wybranego kandydata będzie organizowanie seminariów, warsztatów; uczestnictwo w komisjach uczelnianych, wydziałowych, zakładowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z procesem kształcenia studentów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta.
 • Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 • Życiorys zawodowy.
 • Wykaz publikacji.
 • Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 • Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.

Weź udział w rekrutacji

 • Akademia Piotrkowska
  Kancelaria, Budynek B
  ul. Słowackiego 114/118
  97-300 Piotrków Trybunalski