Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Politechnika Koszalińska, Wydział Humanistyczny
Politechnika Koszalińska
 • Miejsce: Koszalin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Zapraszamy Kandydatów posiadających doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej oraz doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych na profilu praktycznym. Dodatkowy atut stanowi doświadczenie praktyczne w pracy tłumacza lub lektora języka obcego

Nasze wymagania

 • 1. Stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie
 • 2. Udokumentowany dorobek dydaktyczny i naukowy w wymaganej dyscyplinie
 • 3. doświadczenie w p3. Doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej oraz doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych na profilu praktycznym
 • 4. Warunkiem koniecznym jest podjęcie zatrudnienia na pierwszym etacie w PK

Mile widziane

 • 1. dodatkowy atut stanowi doświadczenie praktyczne w pracy tłumacza lub lektora języka obcego
 • 2

Zakres obowiązków

 • Zadania zgodne z Zarządzenia Nr 20/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 marca 2020 r.
 • Zadania zgodne z Statutem Politechniki Koszalińskiej - Obwieszczenie Nr 2/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Oferujemy

 • Świadczenia zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2021

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane JM Politechniki Koszalińskiej
 • 2. Życiorys (wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej)
 • 3. Kserokopie/skany odpowiednich dyplomów i certyfikatów (oryginały do okazania w dziale Kadr przy zatrudnieniu)
 • 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

Załączniki