Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
 • Miejsce: Kalisz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Nasze wymagania

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
 • minimum dziesięć lat pracy jako nauczyciel akademicki oraz minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym
 • znajomość problematyki z zakresu stosunków międzynarodowych, polityki bezpieczeństwa państwa oraz europejskich procesów integracyjnych
 • Uniwersytet Kaliski ma stanowić podstawowe miejsce pracy, w rozumieniu ustawy, kandydata po jego zatrudnieniu

Zakres obowiązków

 • nauczyciel akademicki w grupie dydaktycznej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • Życiorys zawodowy zawierający informacje o dorobku naukowym i organizacyjnym oraz informację o kierunku swojej dalszej działalności, wykaz publikacji i inne
 • Kwestionariusz osobowy
 • Odpisy dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie
 • Świadectwa pracy z zakończonych okresów zatrudnienia
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Kaliski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu