Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Maszyn Biomolekularnych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Wykorzystanie systemów transportu sideroforów do wprowadzania peptydowych kwasów nukleinowych do komórek bakterii
Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Trylska
Numer konkursu: CeNT-56-2023
Po więcej informacji zapraszamy na:
https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2536/datafile/pdf

Nasze wymagania

 • tytuł doktora nauk biologicznych, fizycznych, chemicznych lub pokrewnych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • współautorstwo artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych
 • znajomość techniki biologii molekularnej, biochemii lub biofizyki
 • doświadczenie w mikrobiologii mile widziane

Zakres obowiązków

 • przeprowadzanie doświadczeń na komórkach bakterii i w systemach typu cell-free
 • badanie właściwości przeciwbakteryjnych peptydów i koniugatów PNA
 • projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń pobierania przez bakterie analogów sideroforów i ich koniugatów z oligonukleotydami
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji, przedstawianie wyników na spotkaniach grupowych i konferencjach krajowych i międzynarodowych, szkolenie młodszych naukowców

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Krótki list motywacyjny (w języku angielskim)
 • Aktualny życiorys (preferowany format to PDF) z opisem osiągnięć i doświadczenia naukowego (udział w konferencjach, lista publikacji itd.) oraz nazwiskami dwóch naukowców mogących wystawić listy polecające (najlepiej, aby jedna z tych osób była promotorem rozprawy doktorskiej kandydata) w języku angielskim
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
 • Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 126 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Załączniki