Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: psychologia
 • • dorobek naukowy w zakresie badań w obszarze bezpośrednio związanym z metodologią i/lub statystyką udokumentowany przynajmniej jedną publikacją (przyjętą do druku lub opublikowaną) w piśmie z listy SCOPUS.
 • • realizowanie badań naukowych w dziedzinie psychologii w obszarze związanym z metodologią i/lub statystyką.
 • • Doświadczenie w prowadzeniu zespołu badawczego (formalnego lub nieformalnego).
 • • Doświadczenie w aplikowaniu o granty na badania
 • • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • • Wysoka motywacja osiągnięć
 • umiejętności komunikacyjne
 • kreatywność

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru: metodologii badań psychologicznych i statystyki (w tym zajęcia związane z wykorzystaniem statystyki do badań psychologicznych, obsługą SPSS i zajęcia z metod zaawansowanych – także dla doktorantów). Ponadto, prowadzenie autorskich zajęć fakultatywnych i zajęć związanych z realizacja badań (w tym seminarium magisterskie);
 • • realizacja projektów naukowych w zakresie związanym z metodologią i/lub statystyką
 • • udział w projektach badawczych zespołu Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i dr oraz jeżeli kandydat posiada dr hab,
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki