Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Około 8000 PLN brutto miesięcznie (10 000 brutto brutto) zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

adiunkt w grupie badawczej w Zakładzie Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii

Nasze wymagania

 • • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, chemicznych lub pokrewnych uzyskany w okresie nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem rodzicielskim i wychowawczym oraz innych warunków opisanych w regulacjach projektów Sonata NCN).
 • • Dorobek naukowy w dziedzinach związanych z biologią molekularną, genomiką, biologią komórki lub immunologią, udokumentowany co najmniej jedną publikacją w liczących się czasopismach międzynarodowych z listy JCR

Mile widziane

 • • Dorobek naukowy w dziedzinach związanych z biologią molekularną, genomiką, biologią komórki lub immunologią, udokumentowany co najmniej jedną publikacją w liczących się czasopismach międzynarodowych z listy JCR
 • • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • 1. Praca eksperymentalna
 • 2. Opracowanie i publikacja otrzymanych wyników, uczestnictwo w przygotowani zgłoszeń patentowych i w ewentualnym wdrożeniu wyników badań
 • 3. Udział w seminariach i konferencjach naukowych
 • 4. Opieka merytoryczna nad magistrantami zaangażowanymi do pracy naukowej w projekcie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgodnie z ogłoszeniem

Załączniki