Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauki o Żywnosci, Katedra Fizyki I Biofizyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5264 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– stopień doktora z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych
– znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)
– preferowana znajomość metod eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach własności materii skondensowanej
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane

Nasze wymagania

 • stopień doktora z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych
 • znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)

Mile widziane

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane
 • preferowana znajomość metod eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach własności materii skondensowanej

Zakres obowiązków

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane
 • preferowana znajomość metod eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach własności materii skondensowanej

Oferujemy

 • Wynagrodzenie: 5264 PLN

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • Życiorys naukowy
 • Kwestionariusz osobowy
 • Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora, lub przewidziana data obrony pracy wraz z potwierdzeniem o wysłaniu pracy do recenzji
 • Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze, realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata

Załączniki