Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: brak informacji zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej Katedra Globalnych Współzależności Gospodarczych

Nasze wymagania

 • 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse albo - wg starej klasyfikacji dyscyplin - doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
 • Osiągnięcia w pracy naukowej określone w § 90 Statutu SGH
 • Udokumentowany dorobek naukowy z obszaru gospodarki międzynarodowej.
 • Znajomość języka polskiego i języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w tych językach.

Zakres obowiązków

 • obowiązki naukowo-dydaktyczne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 • • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Sprawy kadrowe | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • • Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo szkolnictwie wyższym i nauce oraz o tym, iż w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy (dostępne na stronie Sprawy kadrowe | SGH | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • • Odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równoważny.
 • • List motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki ze szczegółowym opisem dotychczasowej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz osiągnięć w powyższym zakresie.
 • • CV.