Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Tektoniki i Kartografii Geologicznej na Wydziale Geologii w Uniwersytecie Warszawskim

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora nauk o Ziemi, w zakresie geologii
 • legitymowanie się dorobkiem naukowym w postaci publikacji naukowych opartych o fotogrametryczne metody obrazowania, analizę 3D morfologii terenu, uwzględniających wykorzystanie bezzałogowego statku powietrznego UAV
 • posiadanie umiejętności posługiwania się specjalistycznymi programami komputerowymi wykorzystującymi fotogrametryczne metody obrazowania, GIS
 • wykazanie się udziałem w konferencjach naukowych i projektach badawczych
 • czynna znajomość języka angielskiego
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego w zakresie geoinformatyki, GIS, fotogrametrii, zastosowania dronów

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć, między innymi w zakresie kartografii geologicznej, fotogrametrii, oraz związanych z ARC GIS
 • rozwój badań naukowych w swojej dziedzinie zainteresowań
 • aktywność publikacyjna i konferencyjna w wymiarze krajowym i międzynarodowym
 • zaangażowanie w pozyskiwanie środków na badania naukowe

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do J.M. Rektora UW zaopatrzone w klauzule: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.”
 • Dyplom lub równoważny dokument stwierdzający uzyskanie stopnia naukowego
 • Opinia samodzielnego pracownika naukowego
 • Wykaz publikacji
 • Informacja o przebiegu pracy zawodowej
 • List motywacyjny
 • Oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego, udostępniane na stronie internetowej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego: https://geo.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/65/2022/05/oswiadczenie_konkursy_PL.pdf
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie : https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, dostępny pod adresem: https://geo.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/65/2022/05/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-3_PL.pdf

Załączniki