Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: KRAKÓW
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Aktualnie poszukujemy kandydatów na 3-letnią pozycję doktora w dziedzinie nauk biologicznych, która będzie miała na celu zbadanie interakcji między glikoproteinami a składnikami macierzy pozakomórkowej (ECM). ECM to wielowarstwowa sieć białek i węglowodanów, stanowiąca strukturalne podparcie tkanek biologicznych. Glikany, często pokrywajace białka blonowe, zazwyczaj mają za zadanie osłaniać interakcje międzycząsteczkowe. Rodzaje glikanów są często zmieniane w warunkach patologii, od chorób neurologicznych po wrodzone zaburzenia glikozylacji, ale rola glikanów w tych chorobach pozostaje słabo zrozumiana.

Kandydat spełniający wymagania będzie częścią Dioscuri Centre for Modelling of Posttranslational Modifications, który jest integralną częścią Programu Dioscuri, inicjatywy Max Planck Society, współfinansowanej przez niemieckie i polskie Ministerstwo Nauki.

Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu konkursowym.

Nasze wymagania

 • Posiadanie co najmniej stopnia doktora
 • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego
 • Czynny udział w życiu naukowym
 • Stopień doktora w dziedzinie biofizyki, biologii komputerowej, chemii, bioinformatyki lub pokrewnej
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji dynamiki molekularnej / symulacji Monte Carlo / symulacji dokowania, a także doświadczenie w konstruowaniu modeli dużych kompleksów biomolekularnych
 • Znajomość systemu Unix oraz doświadczenie w programowaniu (python, bash) są konieczne
 • Znajomość biologii komórkowej i doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji na dużą skalę są mile widziane
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i biegła znajomość języka angielskiego
 • Umiejętności interpersonalne

Zakres obowiązków

 • Modelowanie ECM: Wykorzystując najnowocześniejsze rekonstrukcje tomografii krio-elektronowej i wyniki mesoskopowych symulacji przeprowadzanych przez naszych współpracowników, opracować atomowe i gruboziarniste modele symulacyjne ECM.
 • Dynamiczna analiza glikoprotein: Zbadać, w jaki sposób modyfikacje glikanów wpływają na właściwości dyfuzji glikoprotein, ze szczególnym uwzględnieniem neuroprzekaźników i komponentów synaptycznych w obrębie ECM.
 • Synergia eksperymentalno-komputerowa: Ścisła współpraca z ekspertami w dziedzinie glyconeurobiology w celu krzyżowej walidacji naszych wyników obliczeniowych za pomocą eksperymentów śledzenia pojedynczych białek.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • bliska współpraca z Wydziałem Biofizyki Teoretycznej Instytutu Maxa Plancka Biofizyki (partnerem Dioscuri Centre)
 • korzyści w postaci m.in. karty Multisport, zajęć sportowych, pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń socjalnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • skan dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ

Załączniki