Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie od lat zajmuje czołowe pozycje w rankingach ogólnopolskich dotyczących jakości kształcenia, bogatej infrastruktury, kadry naukowo-dydaktycznej i międzynarodowości. WSIiZ jako pierwsza uczelnia niepubliczna została uhonorowana przez Prezydium PKA Certyfikatem Doskonałości Kształcenia na kierunku Informatyka.

Nasze wymagania

 • stopień doktora lub doktorant informatyki
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej
 • dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy MEiN
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków oraz pozyskiwaniu środków na finansowanie badań naukowych ze źródeł krajowych i zagranicznych
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć również na ścieżce anglojęzycznej
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i terminowość
 • wysoka motywacja do pracy, gotowość uczenia się i chęć rozwoju naukowego
 • znajomość trendów w branży IT

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach kolegium Informatyki Stosowanej
 • uczestnictwo w pracach organizacyjnych kolegium Informatyki Stosowanej
 • prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie informatyka

Oferujemy

 • finansowanie udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich)
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN)
 • dofinansowanie do pakietu Medicover Sport

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Wykaz publikacji

Weź udział w rekrutacji