Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Tematyka badawcza związana będzie z realizacją projektu: Opracowanie mikroprzepływowego modelu bariery krew-mózg do badania zmian jej przepuszczalności przy zastosowaniu elektroporacji – nowe narzędzie do oceny skuteczności procedur terapeutycznych stosowanych w chorobach neurodegeneracyjnych. Celem prowadzonych badań będzie opracowanie modelu bariery krew-mózg umożliwiającego w czasie rzeczywistym prowadzenie pomiaru zmian jej przepuszczalności w efekcie działania impulsów elektrycznych.
Prace te obejmować będą:
– opracowanie konstrukcji mikrosystemu do badania wspomaganego transportu związków przez barierę krew-mózg;
– dobór materiałów i metody wytwarzania mikrosystemu;
– dobór parametrów elektroporacji prowadzonej w mikrosystemie na modelu bariery krew-mózg;
– opracowanie metod wizualizacji i ilościowej analizy transportu związków;
– badanie transportu wybranych związków stosowanych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Nasze wymagania

 • badania prowadzone na hodowlach komórkowych
 • barwienie fluorescencyjne i immunofluorescencyjne komórek i ich obserwacja mikroskopowa
 • prowadzenie testów biologicznych wykorzystywanych do oceny żywotności i aktywności metabolicznej komórek
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie w wykorzystywaniu metody elektroporacji
 • dobrze widziane (nie wymagane) doświadczenie z systemami typu lab on-a-chip

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji

Weź udział w rekrutacji

 • Biuro Dziekana Wydziału Chemicznego
  ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, pok. 162
  tel.: (+48 22) 234-7507