Asystent (post-doc)

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Zakład Biofizyki Komórki ogłasza konkurs na stanowisko post-doca dla osób mających doświadczenie w dziedzinie biologii komórki i/lub biofizyce. Post-doc będzie współrealizował projekt dotyczący mechanizmów indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków. W projekcie stosowane są techniki z zakresu biologii komórki i biofizyki takie jak mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie superrozdzielcze oraz różne metody detekcji uszkodzeń i naprawy DNA.

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów stojących za niższym w porównaniu do komórek somatycznych wskaźniku liczby mutacji w żeńskich komórkach rozrodczych. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują m.in.: pomiary liczby pojedynczych pęknięć DNA (SSBs) w oocytach i komórkach somatycznych, pomiary i obrazowanie lokalizacji czynników decydujących o naprawie pojedynczych uszkodzeń DNA w oocytach i komórkach somatycznych, ocenę zdolności naprawczych oocytów i zygot oraz ocenę roli komponentów naprawczych. 

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego są objęci ubezpieczeniami emerytalnymi i zdrowotnymi. Uniwersytet  oferuje również możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych pakietów opieki medycznej oraz sportowych (np. karta Multisport), i in.

Zgłoszenia można przesyłać na adres kierownika projektu: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, ul. Gronostajowa 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Biofizyki Komórki”. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 08.04.2022.