1 asystent

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Posiadanie stopnia doktora nauk biologicznych; osiągnięcia twórcze – udokumentowane publikacjami (jeśli takie posiada); Predyspozycje dydaktyczne w zakresie kształcenia w obszarach związanych z takimi przedmiotami jak: „Zoologia z ekologią” „Biologia zwierząt amatorskich”, „Ochrona środowiska”, „Monitoring obrotu gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi” Wymagana znajomość języka angielskiego.

Załączniki