Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

Kandydat powinien posiadać dyplom magistra nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka i stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia oraz być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu żywienia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących: epidemiologii żywieniowej, metodologii badań żywieniowych, interwencyjnych badań żywieniowych, żywienia osób starszych.

Nasze wymagania

 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, minimum 9 publikacji w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR, opublikowanych w latach 2019-2023 o wskaźniku Impact Factor co najmniej 50,0
 • udokumentowane doświadczenie międzynarodowe i współpracę z ośrodkami zagranicznymi
 • minimum 4-letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu różnych aspektów żywienia człowieka; dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z żywienia osób starszych, epidemiologii żywienia, metodologii badań żywieniowych
 • odbycie szkoleń/kursów z zakresu żywienia człowieka, w tym żywienia osób starszych oraz zaawansowanych metod statystycznych wykorzystywanych w badaniach epidemiologicznych
 • doświadczenie w zastosowaniu zaawansowanych metod w badaniach epidemiologicznych (w tym metod statystycznych)
 • odbycie szkoleń/kursów z zakresu przygotowywania publikacji naukowych
 • udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach międzynarodowych
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów MS OFFICE, programów statystycznych (STATISTICA, STATA) oraz program do oceny wartości odżywczej jadłospisów (DIETA 6,0)

Mile widziane

 • udokumentowane autorstwo/współautorstwo w publikacji dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • udział w pracach badawczych
 • przygotowywanie publikacji naukowych
 • promotorstwo prac dyplomowych
 • udział w działaniach organizacyjnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • odpis (kopia potwierdzona) dyplomu ukończenia studiów, kopie certyfikatów
 • referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych)
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji