Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych z zakresu fizjologii roślin, również z uwzględnieniem aspektów praktycznych; prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami w języku polskim i angielskim

Nasze wymagania

 • Ukończone studia na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnych
 • Udokumentowane osiągnięcia w dotychczasowej pracy naukowej
 • Plan rozwoju naukowego
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie poświadczona na poziomie B2 lub certyfikatem
 • Interdyscyplinarna wiedza z zakresu biologii/fizjologii roślin oraz technik prowadzenia badań z zakresu fizjologii roślin

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora Uczelni
 • Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wraz z fotografią
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Opinia promotora pracy magisterskiej, z uwzględnieniem predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego
 • Dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia kandydata w zakresie pracy naukowej, a także dydaktycznej, jeżeli takie posiada
 • Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Załączniki