Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7000 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzący działalność naukową i dydaktyczną w obszarze filozofii, metodologii i historii ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wymagania

 •  co najmniej stopień doktora (lub ekwiwalent) w dyscyplinie ekonomia i finanse lub dyscyplinie filozofia
 •  znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie ekonomia i finanse lub/i dyscyplinie filozofia w stosunku do etapu kariery kandydata, mierzony publikacjami w renomowanych czasopismach i wydawnictwach o znaczącym zasięgu międzynarodowym
 •  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami (preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce z zakresu szerokorozumianych historii, metodologii i filozofii ekonomii);
 •  prowadzenie badań w obszarze filozofii ekonomii, udokumentowane publikacjami z tego obszaru
 •  znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów 1. i 2. stopnia

Mile widziane

 •  inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody, stypendia) i doświadczenie (np. pełnienie funkcji redaktora w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym
 •  znacząca aktywność naukowa (w tym zdobywanie grantów badawczych, kierowanie projektami badawczymi)
 •  doświadczenie międzynarodowe (w tym współpraca międzynarodowa z uznanymi naukowcami z zagranicznych instytucji badawczych oraz udział w projektach międzynarodowych

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Publikowanie wyników w renomowanych czasopismach i wydawnictwach o znaczącym międzynarodowym zasięgu, w szczególności w wysoko punktowanych czasopismach w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych sporządzonym przez polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Zdobywanie środków na badania w konkursach grantowych
 • Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW związane ze stanowiskiem adiunkta w ramach pensum w wysokości 210 godzin rocznie, dla studentów 1. i 2. stopnia, seminaria licencjackie, seminaria magisterskie i/lub zajęcia specjalistyczne. W szczególności od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć w obszarze szerokorozumianych historii, metodologii i filozofii ekonomii. Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne w języku polskim i/lub angielskim
 • Działalność organizacyjna związana z nauką, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał uniwersytetu i wydziału oraz aktywność w życiu naukowym na arenie międzynarodowej (redakcja czasopism, recenzje, konferencje, itp.)

Oferujemy

 •  stabilność zatrudnienia na renomowanej uczelni publicznej
 •  duży zakres samodzielności i odpowiedzialności
 •  duże wsparcie organizacyjne ze strony administracji Wydziału

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 •  życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym i dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, publikacjach, udziale w projektach naukowo-badawczych i/lub dydaktycznych
 •  list motywacyjny obejmujący plany naukowe i dydaktyczne (max 2 str. A4)
 •  podpisane zgłoszenie do konkursu, wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1)

Załączniki