Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6841 zł brutto
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • nauki leśne

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU ROLNICTWA I LEŚNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Leśnictwa i Ekologii Lasu

Nasze wymagania

 • • stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauki leśne,
 • • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) określonych w Załączniku nr 4 (tabela 5a) do Statutu UWM w Olsztynie,
 • • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

Zakres obowiązków

 • 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku leśnictwo
 • 2. Publikowanie w renomowanych czasopismach z listy JCR

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie).
 • 2. Życiorys
 • 3. Kwestionariusz osobowy (obowiązujący na UWM)
 • 4. Odpis dyplomu nadającego stopień doktora.
 • 5. Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (z punktacją zgodnie z Tabelą 5a Załącznika nr 4 do Uchwały nr 494 Senatu UWM w Olszynie).
 • 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego (obowiązujące na UWM)
 • 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 742 ze zm.).
 • 8. Deklaracja złożenia oświadczenia, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ww. ustawy.
 • 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca na UWM)
 • 10. Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki leśne oraz zaliczenia do liczby („N”) pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny naukowej

Załączniki