Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Chemii Biologicznej Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Poczuj chemię, jeśli jesteś wystarczająco blisko – indukowana efektem bliskości ligacja SuFex dla biologii i medycyny mRNA
Kierownik projektu: prof. dr. hab. Jacek Jemielity
Numer konkursu: CeNT-6-2024
Po więcej informacji zapraszamy na:
https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2679/datafile/pdf

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w: 1) art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW; 2) Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 25
 • Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora z biologii molekularnej, biochemii, biotechnologii lub pokrewnej dziedziny.
 • Doświadczenie w biochemii RNA będzie dodatkowym atutem.
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Zakres obowiązków

 • Enzymatyczna synteza i oczyszczanie zmodyfikowanych RNA, przygotowanie DNA do eksperymentów IVT, identyfikacja produktów reakcji enzymatycznych i chemicznie indukowanych wiązań krzyżowych, eksperymenty pull-down i przygotowanie próbek do analizy proteomicznej, ocena systemów dostarczania RNA przy użyciu modelowych linii komórkowych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny
 • Aktualny życiorys
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
 • Lista publikacji i wystąpień konferencyjnych
 • Minimum 2 kontakty do osób, które mogą udzielić referencji (wraz z numerami telefonu oraz adresami e-mail)
 • Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 126 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Załączniki