Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Projektowania
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6300 - 8300 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie.
Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.
Wydział Projektowania w Warszawie łączy trzy interdyscyplinarne kierunki studiów: informatyka, wzornictwo (School of Form), oraz psychologię i informatykę. Obecność specjalistów różnych dziedzin i dyscyplin, znakomitych naukowców i wybitnych praktyków przekłada się na interdyscyplinarne programy studiów, nowoczesne metody nauczania oraz unikalne możliwości rozwoju naukowego.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w zakresie Informatyki w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (uzyskany najpóźniej na dzień 30 września 2024 r.) lub dziedzin pokrewnych - informatyki w dziedzinie nauk technicznych i telekomunikacji;
 • Doświadczenie dydaktyczne powyżej 3 lat;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Posiadanie dorobku naukowego w obszarze informatyki poświadczonego publikacjami w recenzowanych czasopismach posiadających impact factor;
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz weekendy;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej z możliwością rozwijania działalności badawczej, we współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem Uniwersytetu SWPS i Wydziału Projektowania na którym prowadzone są kierunki Informatyka oraz Psychologia i Informatyka;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki w jednym lub dwóch obszarach z listy: cyberbezpieczeństwo, bazy danych, chmury obliczeniowe, programowanie, algorytmy i struktury danych, sieci komputerowe, architektura komputerów, statystyka komputerowa, sztuczna inteligencja (zastosowanie sieci neuronowych w obszarze analizy danych), Big Data, Internet Rzeczy (projektowanie Raspberry Pi, Arduino), w siedzibie Wydziału Projektowania w Warszawie;
 • Angażowanie się w budowanie relacji ze studentkami i studentami; Budowanie relacji wewnątrz Uczelni oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną Wydziału i Uczelni;
 • Publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych;
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie mieszczące się w przedziale 6300 - 8300 zł brutto;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego;
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Projektowania i Wydziału Projektowania w Warszawie;
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych, adiustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej;
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika;
 • Zniżki na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe oferowane przez Uniwersytet SWPS dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji