Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Nasze wymagania

 • doktorat w dziedzinie nauk społecznych
 • dorobek naukowy w obszarach związanych z pracą socjalną
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć na ścieżce anglojęzycznej (poziom min. B2 wg CEFR)
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej związanej z pracą socjalną
 • osiągnięcia naukowe i/lub udział w interesującym projekcie naukowym (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy MNiSW)
 • doświadczenie w projektowaniu i samodzielnym prowadzeniu badań naukowych
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i terminowość wysoka motywacja do pracy, gotowość uczenia się i chęć rozwoju naukowego

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych na kierunku Praca socjalna
 • promotorstwo prac dyplomowych
 • realizacja badań naukowych w obszarze pracy socjalnej
 • pozyskiwanie i uczestniczenie w realizacji grantów naukowych i komercyjnych

Oferujemy

 • finansowanie udziału w konferencjach krajowych i zagranicznych
 • wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich)
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MNiSW)
 • dofinansowanie do pakietu Medicover Sport

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • Lista publikacji naukowych

Weź udział w rekrutacji