Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Miejsce: Suwałki
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym, dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa filozofia.
https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2024/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-z-zakresu-filozofii-na-kierunku-studiow-pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-oraz-doradztwo-zawodowe-z-coachingiem-i-praca-spoleczno-opiekuncza,art800/

Nasze wymagania

 • a. posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie: filozofia
 • oświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią mieszczące się w następujących dziedzinach i dyscyplinach: - dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: filozofia.
 • c. doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego
 • d. znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami
 • e. predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej oraz dyspozycyjność

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Doradztwo zawodowe z coachingiem i praca społeczno-opiekuńcza

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • https://bip.puz.suwalki.pl/oferty-pracy/nauczyciele-akademiccy/rok-2024/konkurs-na-stanowisko-adiunkta-z-zakresu-filozofii-na-kierunku-studiow-pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna-oraz-doradztwo-zawodowe-z-coachingiem-i-praca-spoleczno-opiekuncza,art800/

Załączniki