Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7620–7969 PLN (brutto), w zależności od stopnia naukowego zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Biologii UW – kandydat wybiera jednostkę wydziału (instytut, zakład, pracownię) i uzyskuje wcześniej zgodę jej kierownika na zatrudnienie w wypadku wygrania konkursu

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych;
 • znaczące osiągnięcia naukowe z zakresu bioinformatyki udokumentowane np. licznie cytowanymi publikacjami w renomowanych czasopismach międzynarodowych, zaproszeniami do wygłaszania wykładów lub seminariów, w szczególności wykładów plenarnych na konferencjach międzynarodowych itd.;
 • przedstawienie planu dalszej działalności badawczej z uwzględnieniem własnego rozwoju naukowego i współpracy z grupami badawczymi na wydziale;
 • doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim, w tym prowadzenie i opracowanie wykładów i zajęć; pożądane doświadczenie w indywidualnej pracy ze studentami (np. w opiece nad dyplomantami) oraz w popularyzacji wiedzy naukowej;

Mile widziane

 • istotne doświadczenie międzynarodowe, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, międzynarodowa współpraca udokumentowana publikacjami; pożądany staż badawczy w renomowanej zagranicznej jednostce naukowej;
 • doświadczenie w zdobywaniu środków na badania;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych z zakresu bioinformatyki i publikacja ich wyników w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym; uzyskiwanie środków na badania i rozwój zespołu badawczego;
 • opracowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki, informatyki w zakresie podstawowym, statystyki, technik komputerowych itp.;
 • inne obowiązki pracownika wynikające z zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Oferujemy

 • Okres zatrudnienia na 33 miesiące, a po przeprowadzeniu oceny dorobku z wynikiem pozytywnym przed upływem zatrudnienia – na czas nieokreślony

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • jak w ogłoszeniu

Załączniki