Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Od kandydatów oczekujemy predyspozycji do prowadzenia eksperymentalnych badań w dyscyplinie NAUKI FIZYCZNE, w ramach możliwości eksperymentalnych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Kandydat/kandydatka powinien mieć wysokie kwalifikacje specjalistyczne, udokumentowane publikacjami, pozwalające na efektywną pracę naukowo-badawczą w zakresie fizyki doświadczalnej. Oczekujemy również aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania oraz gotowości do współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, jeżeli tematyka badań to uzasadnia.

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień doktora nauk fizycznych
 • co najmniej dwuletni staż naukowy po doktoracie
 • doświadczenie dydaktyczne
 • predyspozycje do prowadzenia eksperymentalnych badań w dyscyplinie NAUKI FIZYCZNE
 • wysokie kwalifikacje specjalistyczne, udokumentowane publikacjami, pozwalające na efektywną pracę naukowo-badawczą w zakresie fizyki doświadczalnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • aktywny udział w badaniach
 • zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie - w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Życiorys
 • Informacja o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej;
 • Proponowany plan badań naukowych;
 • Spis publikacji ze wskazaniem 2 osiągnięć, które autor/autorka uważa za najważniejsze w swoim dorobku;
 • Dyplom doktora (lub doktora habilitowanego, jeśli posiada).

Załączniki