Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Psychologii w Katowicach
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 7 800-10 200 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet SWPS ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌, Katowicach i Krakowie.

Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii w Katowicach ‌Uniwersytetu‌ SWPS‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌Adiunkt (-tka)

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (uzyskany najpóźniej na dzień 30 września 2024 roku) oraz tytuł zawodowy magistra psychologii;
 • Biegła znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego;
 • Minimum rok doświadczenia dydaktycznego (prowadzenie zajęć ze studentami oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych);
 • Gotowość do pracy w dni powszednie i weekendy;
 • Zainteresowania badawcze w obszarze psychologii klinicznej dzieci i młodzieży lub psychologii osobowości lub etyki zawodowej psychologa;
 • Doświadczenie dydaktyczne oraz dorobek naukowy w jednym z podanych obszarów: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży lub psychologia osobowości i/lub psychologia różnic indywidualnych;
 • Doświadczenie w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenie w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w Uniwersytecie SWPS jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności badawczej ukierunkowanej na budowanie dorobku naukowego, w tym:
 • publikowanie w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych;
 • tworzenie zespołu badawczego w celu uruchomienia centrum badawczego;
 • doskonalenie warsztatu badawczego;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii w siedzibie Wydziału Psychologii w Katowicach, a także stałe doskonalenie warsztatu dydaktycznego;
 • Wspieranie działań marketingowych uczelni, budowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • Angażowanie się w działalność organizacyjną wydziału i uczelni.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin;
 • Wynagrodzenie w wysokości mieszczącej się w przedziale 7 800-10 200 zł brutto.
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju dydaktycznego i naukowego;
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Wydziału;
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe oferowane przez Uniwersytet SWPS dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i Platformy Benefitowej;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego oraz tytułu zawodowego (lub oświadczenia o planowanym terminie jego uzyskania wraz z informacją od promotora o stanie zaawansowania prac).

Załączniki