Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
 • Miejsce: KONIN
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

KONKURS otwarty na stanowisko ADIUNKTA na kierunku studiów: Logistyka (studia I stopnia)

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie ekonomii i finansów;
 • deklaracja, że ANS w Koninie będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, logistyki produkcji oraz systemów informatycznych w logistyce;
 • doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią wyższą w zakresie logistyki, dystrybucji, sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi;
 • opublikowany dorobek naukowy w zakresie logistyki, transportu i zarządzania łańcuchami dostaw;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę dydaktyczną;
 • dyspozycyjność (obecność minimum 3 dni w tygodniu w ANS w Koninie);
 • dodatkowym atutem będzie tytuł zawodowy inżyniera w zakresie automatyzacji procesów lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami inżyniera.

Zakres obowiązków

 • 1. Przeprowadzanie zajęć dydaktycznych zgodnie z opracowanymi uprzednio sylabusami;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz

Załączniki