Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału (organizacja wydarzeń i konferencji międzynarodowych); realizowanie zadań statutowych katedry

Nasze wymagania

 • tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • dorobek naukowy z filozofii i/lub dziedziny nauk społecznych (socjologia lub ekonomia)

Mile widziane

 • dodatkowy dyplom z zakresu nauk społecznych (np. socjologii, etnologii bądź ekonomii)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu filozofii, filozofii nauki i techniki, ekonomii politycznej, socjologii ekonomii, zarządzania międzykulturowego, socjologii ekonomii
 • prowadzenie badań w wyżej wymienionych obszarach
 • ścisła współpraca z członkami katedry

Oferujemy

 • pracę w jednej z wiodących uczelni technicznych w Polsce
 • akademicką kulturę organizacyjną opartą na zasadach szacunku
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne
 • możliwość wypoczynku w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej położonym w malowniczym otoczeniu kaszubskich jezior i lasów
 • wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • szkolenia wewnętrzne
 • dostęp do uczelnianej biblioteki
 • możliwość przystąpienia do: grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie, prywatnej opieki medycznej, programu sportowo-rekreacyjnego Benefit (karta MultiSport)
 • zajęcia sportowe prowadzone w obiektach Politechniki Gdańskiej
 • na terenie kampusu: przedszkole, stanowiska do przewijania i punkty karmienia dzieci, punkty gastronomiczne, strefy relaksu oraz bezpłatne miejsca parkingow
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • preferencyjne pożyczki
 • pracę w dobrze skomunikowanym miejscu
 • i wiele więcej... Pełną listę korzyści znajdziesz na stronie: https://chr.pg.edu.pl/dolacz-donas

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Prorektora ds. nauki
 • kwestionariusz osobowy (pobierz: https://link.pg.edu.pl/kwestionariusz-osobowy)
 • CV
 • odpis dyplomu doktora
 • wykaz dorobku naukowego
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Politechnika Gdańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki