Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Pedagogiczny - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6850 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizować obowiązki dydaktyczne i badawcze w ramach Instytutu Nauk o Polityce i Administracji. Prócz wskazanej dyscypliny mogą być również: nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne.
Do zatrudnienia wymagany jest co najmniej stopień naukowy doktora, dowody aktywności naukowej w postaci publikacji jak również chęć oraz plany rozwoju naukowego. W przypadku zatrudnienia wymagane będzie zadeklarowanie się do publikowania tekstów naukowych w dyscyplinach ewaluowanych w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie.

Nasze wymagania

 • Tytuł doktora

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • Aktywność publikacyjna
 • Aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz uczelni jako całości

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • listę publikacji
 • wykaz prowadzonych dotychczas zajęć dydaktycznych
 • oświadczenie stwierdzające, że UIK będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia

Załączniki