Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Nasze wymagania

 • Ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska i filologia germańska lub pokrewnych (z wiodącym językiem angielskim i niemieckim);
 • Stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub pokrewnej;
 • Rodowity użytkownik języka niemieckiego;
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Minimum osiem publikacji naukowych (monografie, artykuły w czasopismach, artykuły tomach zbiorowych, redakcja monografii);
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń na uczelni wyższej; w tym m.in. zajęć dydaktycznych z praktycznej nauki języka niemieckiego i angielskiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia, zajęć dydaktycznych z zakresu tłumaczenia pisemnego w parze językowej angielski-niemiecki;
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji promotora prac licencjackich i/lub magisterskich
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego i niemieckiego na zagranicznych uniwersytetach lub w innych instytucjach edukacyjnych (minimum 2 lata);
 • Doświadczenie w pracach organizacyjnych na uczelni wyższej, np. organizowanie konferencji, warsztatów, koordynowanie projektów, opieka nad studentami różnych programów np. Erasmus itp.;
 • Doświadczenie we współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, np. projekty, wykłady gościnne, szkoły letnie, zimowe itp.;

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie pod opieką merytoryczną badań naukowych w dyscyplinie językoznawstwo.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konserwatoria, seminaria).
 • Promotorstwo prac dyplomowych.
 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Realizacja zadań administracyjnych związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Życiorys naukowy (CV).
 • Kwestionariusz osobowy.
 • Autoreferat.
 • Dwie opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o kandydacie.
 • Oświadczenie kandydata, że UR będzie jego podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie kandydata o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2023, poz. 742).
 • Poświadczenie lub informacja o poziomie znajomości języka angielskiego.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej wymienione w otwartym naborze

Załączniki

Weź udział w rekrutacji